Skenuj - Odošli:

IČO spoločnosti sa môže skladať z 8 alebo 6 číslic
Počet naskenovaných dokladov musí byť viac ako nula